lørdag 13. juli 2024

NYHETER GFHK - velg kategori

Innkalling til årsmøte 2023

Styret i Gamle Fredrikstad HK innkaller herved til årsmøte i Gamle Fredrikstad håndballklubb. Årsmøtet avholdes 15.03.23 klokka 18.00 i Mormors Cafe i Gamlebyen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.03.23 til . Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post (ta kontakt på post@gfhk for å få dette og mal for forslag tilsendt).

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på e-post: .

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret GFHK

Vi anbefaler "Min Håndball"-appen

Bruk Min Idrett

Oppdater kontaktinfo og betal enkelt kontingenter og treningsavgifter

Finnes som egen app for iOS og Android

En tjeneste fra Norges Idrettsforbund

Gamle Fredrikstad Håndballklubb ble etablert 30. oktober 2014 og satser på stort engasjement, ungdommelig moro, samt å gi et attraktivt håndballtilbud i regionen for gutter i alle aldre.

Følg GFHK på Facebook